Privacyverklaring

Persoonsgegevens


Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens belangrijk. In deze privacy verklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verwerken omdat u gebruik maakt van onze website en de daaraan aanverwante dienstverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw gegevens over surf-gedrag, internetbrowser en apparaat type;
 • De overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt bijvoorbeeld omdat u ons een e-mail stuurt.


Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken zonder ouderlijke toestemming. Echter, de controle daarop vergt onevenredige inspanning. Tevens hebben wij niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verwerken daarom verzoeken wij u om deze persoonsgegevens niet aan ons toe te sturen.

Doel


Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Antwoord te geven op de vraag of opmerking die u via ons contactformulier toezendt;
 • Om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht, met welk apparaat type en welke internetbrowser wordt gebruikt;
 • Uw aanvraag, vraag of opmerking te beantwoorden en/of te verwerken;
 • Om uw gedrag op de website te analyseren zodat wij onze website kunnen verbeteren.


In voorkomende gevallen vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde (commerciële) belangen, namelijk om onze (potentiele) klanten zo goed mogelijke aanbiedingen te doen. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijnen


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren.

 • Uw contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mail) i.c.m. gestelde vraag of opmerking via topking.nl. Deze combiantie van gegevens worden enkel bewaard met als doeleinde de klant te helpen in zijn vraagstuk.
 • Uw gegevens van het internetgebruik, apparaat type, type browser (Google Analytics). Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.

Delen van uw persoonsgegevens met derden


Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Echter, wij delen persoonsgegevens wel met derden om de bovengenoemde doelen te bereiken. Met partijen die in onze opdracht werken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst zodat de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft. Uw gegevens worden mogelijk gedeeld met:

 • Social media platforms (Instagram, Facebook en Linkedin)
 • Marketingbureau’s
 • Websitebureau’s en online marketeers

Uw rechten


Indien uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heeft u het recht:

 • uw persoonsgegevens in te zien;
 • uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
 • om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
 • om een beroep te doen op het recht op dataportabiliteit.


Een verzoek ter uitoefening van uw rechten kunt u richten aan verkoop@topking.nl. Op uw verzoek wordt zo snel mogelijk gereageerd. Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies


Distributie Trial B.V. (Met als handelsnaam Topking Fingerfood) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Distributie Trial B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting deze website

Contact


U kunt contact opnemen met Distributie Trial B.V. via verkoop@topking.nl of +31 (0)10-5217900.